Haliç'in Yetenekleri

Öğrencilerin

Haliç Üniversitesi sağlık, mühendislik, mimarlık, spor, sanat gibi geniş bir spektrumda eğitim vermeye 1998 yılından beri devam eden Türkiye’de öncü bir Vakıf Üniversitesidir. Öğrencilerimizin yalnızca teorik eğitim almalarının yanında yeteneklerini ve yaratıcılıklarını keşfederek küresel boyutta rekabete uygun gençler olarak mezun olabilmelerini önemsemekteyiz. Bu sebeple müfredat bazlı başarılarını ölçen sınav sistemi yerine bireysel becerilerini keşfetmelerine teşvik etmek için yeteneğe burs veriyoruz.

hero

HALİǒİN YETENEKLERİ NEDİR?


Üniversite adayları, merkezi sınav sistemi ile bir üniversiteye yerleştirilmeden önce Haliç’in Yetenekleri” bursuna başvuruda bulunarak üniversiteden kabul talebinde bulunurlar. Kabul talebinde bulunurken kendilerinden, otobiyografileri, kişisel özelliklerini ifade eden belgeler, yetenekleri, proje ve fikir çalışmaları, sosyal sorumluluk çalışmaları istenir. Öğrenci başvuruda bulunurken hangi alanda ve bölümde eğitim almak istediğini de belirtir. Değerlendirme sonucunda öğrencinin akademik başarısından bağımsız olarak hangi alanda ve bölümde eğitim alması gerektiği kendisine "kabul belgesi" ile bildirilir. Bu işlem sırasında komisyon öğrencilere mülakat yapma hakkına da sahiptir. Böylece öğrenciler farklılıkları ve kişisel özelliklerine göre eğitim alma şansı yakalamış olurlar.

01

Başvuru Yap!

“Başvuru!” sayfasına tıkla ve açılan ekranda istenilen bilgileri eksiksiz doldur ve ardından

02

Kendinden Bahset!

Kendinden bahset!

a. Lütfen bize kim olduğundan bahset!
• İlgi alanlarından bahsedebilirsin.
• Spor, sanat vb. alanlarda çalışmaların varsa bunları anlatabilirsin.
• Kendini geliştirdiğin ya da geliştirmeyi düşündüğün alanlardan bahsedebilirsin.
• Herhangi bir dalda katıldığın yarışmalar, etkinlikler ya da aldığın ödüller varsa bunlara değinebilirsin.
• Sosyal sorumluluk alanında gerçekleştirdiğin çalışmalarından mutlaka bahsetmelisin.

b. Projelerini Anlat!
Eğitim hayatının ilk gününden bu yana gerçekleştirdiğin ve içinde yer aldığın projelerin var ise aşağıdaki başlıklara dikkat ederek kapsamlı olarak anlatmanı istiyoruz.
• Projeye nasıl başladın?
• Neden bu projeyi seçtin?
• Projenin ana teması nedir?
• Geliştirdiğin aşamalar nelerdir?
• Herhangi bir yarışma ya da etkinlikte projeni sundun mu?

c. Projen yoksa, bir hayalini ya da fikrini bizimle paylaş!
İçinde yer aldığın bir projen yoksa senden fikirlerini, hayallerini ve hedeflerini anlatmanı bekliyoruz.
• Seçmek istediğin bölümde ileriye dönük olarak hangi çalışmaları yapmayı planlıyorsun?
• Nasıl bir üniversite hayatı ve iş hayatı hedefliyorsun?
• Geleceğe yönelik proje fikirlerin ve hayallerin neler? Bunlardan bahsedebilirsin.

03

Önce Başvuru Taslağını Hazırla!

Başvurunu wetransfer linki olarak ekleyebilirsin, bu alanlar sana yardımcı olacaktır.
Dikkat Etmen Gerekenler:
Projelerinle ilgili anlatmak istediğin kapsamlı bilgileri Dosya Yükleme alanından pdf, link, png formatlarında yükleyebilirsin.

04

Son Adım...

Başvuru aşamalarında tüm zorunlu alanları doldurduğundan emin olmalısın.

05

Sonucumu Nasıl Öğreneceğim?

Adaylara burslu kabul sonuçları, başvuru yaptıkları sistem üzerinden dijital kabul mektuplarıyla ve posta adreslerine gönderilen kabul mektuplarıyla ilan edilir. Sonuç açıklama tarihleri ise web sayfamız üzerinden ve adaylara gönderilen e-postalarla duyurulur.

Burs ve Değerlendirme Süreci Nasıl İşler

Kurulumuz aşağıda belirtildiği şekilde üç ana komisyondan oluşmaktadır.

1-Ön Değerlendirme Komisyonu,
2-Mülakat ve Burs Komisyonu,
3-Üst Komisyon

Ön Değerlendirme Komisyonu; Başvuru yapan adayların yetenekleri her bölüm için bölüm başkanları başkanlığında oluşturulan komisyonca değerlendirilir. Değerlendirme yapılırken aday öğrencinin yetenekleri, uzmanlıkları, başarıları, becerileri, ödülleri, sosyal, sportif ve kültürel yetenekleri, bildiği diller, bilgi teknolojileri hâkimiyeti gibi ileri düzey özel yetkinlikleri ve başvuru formunda belirtmiş olduğu diğer özellikleri dikkate alınır. Akabinde ön değerlendirme sonuçları mülakat ve burs komisyonuna iletilir.

Mülakat ve Burs Komisyonu: Ön değerlendirme komisyonu tarafınca puanlandırılarak sonuçlandırılan raporları inceler. İncelemede aday öğrencinin başvuru esnasında belirtmiş olduğu yeteneklerinin çeşitliliği, özgünlüğü ve adayın kendini ifade etme becerisi dikkate alınır. Burs verilecek aday yetenekleri doğrultusunda üniversiteye artı değer katması ölçüsünde değerlendirilmelidir. İnceleme sonucunda burs almayı hak eden aday öğrenciler hakkında Üst Kurula sevk edilmek üzere ayrıntılı rapor sunulur.

Üst Komisyon; Mülakat ve Burs Komisyonu'ndan gelen raporlar sonuçlandırılır. Komisyonca uygun görülen adayların burs oranları belirlenerek mütevelli heyetine arz edilir. Sonuçlar Haliç’in Yetenekleri Web Sitesinde ilan edilip duyurulur.

Mülakat Süreci Nasıl İşler?

Başvuru formu değerlendirilen adaylar arasından mülakat görüşmesi gerekli görülen adaylar belirtilen tarih ve saatte mülakata çağrılır. Mülakatlar, Değerlendirme Komisyon üyeleri tarafından gerçekleştirilir. Mülakat görüşme raporları Mülakat ve Burs Komisyonuna sunulur.

Mülakatı gerçekleştiren komisyonun burs oranlarını belirleme yetkisi yoktur. Adayı sadece başvuru formu ve mülakat görüşmesi etrafınca değerlendirir ve bir üst komisyonlara raporlar. Mülakat görüşmesi sonrasında komisyon raporları Mülakat ve Burs Komisyonuna iletilir ve Üst Komisyon tarafından belirlenen oranda burslu kabul durumları adaylara ilan edilir.

Değerlendirme Kriterleri Nasıl Belirlenir?

Haliç’in Yetenekleri Başvuru Formu içerisinde yer alan tüm soruların puan karşılığı bulunmaktadır. Tüm başvuru formu detaylı olarak kriterler çerçevesinde puanlanır ve toplamda bir puan oluşturulur.

Her fakülte ve bölüm için ayrı ayrı değerlendirilen başvurular yine başvurduğu bölüm özelinde belirlenen oranlar etrafında burslandırılır.

Değerlendirmede öncelikle adayın başvuru formunun özgünlüğü ve kendini ifade etme gücü esas alınarak komisyon tarafından puanlanır.

Burs oranları, fakülte ve bölüme yapılan toplam başvuru sayısı ve aday profili esas alınarak her öğrenci için, her yıl değişiklik gösterebilir.

-->